Y Pecyn Cymorth Adfer

Mae hwn yn gwrs 12 wythnos sy'n ceisio cynorthwyo a rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar fenywod i wella o effeithiau cam-drin domestig.

Mae'r Pecyn Cymorth Adfer yn ddilyniant defnyddiol o'r Rhaglen Rhyddid.

I fenywod sydd wedi profi a/neu sy'n gwella o gam-drin domestig, mae cynnwys y cwrs yn esblygu bob wythnos i'ch helpu i ddatblygu strategaethau ymdopi a thyfu'n gryfach.

Beth yw ei Nodau?

 • Newid meddwl unigolyn sy'n cael ei gam-drin yn gadarnhaol, sut rydych chi'n gweld eich hun (hunan-barch a hunanddelwedd)
 • Annog datblygu strategaethau i'ch helpu i ymdopi â phoen emosiynol
 • I gydnabod effeithiau cam-drin ar blant, eich annog i ddatblygu sgiliau rhianta cadarnhaol
 • Newid yn gadarnhaol sut rydych chi'n rhyngweithio ag eraill
 • Gosod nodau unigol a chynllunio gweithredu
 • Rhoi'r wybodaeth sydd ei hangen ar fenywod i'w galluogi i symud ymlaen yn eu bywydau a datblygu perthnasoedd iach

Please contact Enquiries@Threshold-das.org.uk for further information.

Mae'r pynciau'n cynnwys:

 • Beth yw cam-drin?
 • Ymdopi a'r canlyniadau ar ein lles seicolegol
 • Effeithiau cam-drin ar blant ac ar sgiliau rhianta
 • Hunan-barch a chadarnhad a phŵer hunan-siarad cadarnhaol
 • Dicter, gwrthdaro a phendantrwydd
 • Ffiniau ac ymddiriedaeth
 • Gwneud camgymeriadau
 • Gosod nodau
 • Perthnasoedd iach