Gweithiwr Diogelwch

Mae gennym weithiwr diogelwch menywod penodol sy'n cefnogi menywod pan fydd eu partneriaid yn ymgymryd â'r rhaglen cyflawnwyr "Dewisiadau". Bydd y gweithiwr yn eich cefnogi gydag unrhyw faterion neu bryderon a allai fod gennych.

  • Cymorth gydag ystod eang o feysydd a'r gallu i drosglwyddo a rhwydweithio â sefydliadau partner
  • Cymorth drwy'r system llysoedd gan gynnwys llysoedd troseddol a llysoedd teulu
  • Gwasanaethau cwnsela
  • Bydd yn cael trafodaethau parhaus rhwng asiantaethau cyfiawnder troseddol a sifil, aelodau o'r gymuned a dioddefwyr i gau bylchau a gwella ymateb y gymuned i gam-drin domestig.
  • Cymorth gyda pherthnasoedd a chefnogaeth newydd i gael mynediad at 'Clare Law'

Defnyddiwch y dolenni canlynol i ddarllen astudiaethau achos o fenywod sydd wedi cael cymorth gan y Gweithiwr Diogelwch:

Rhannwch y dudalen hon: