Y diweddaraf o Threshold

Cyfyng-gyngor sy'n wynebu cyplau sy'n ysgaru

Roedd llawer yn gorfod parhau i fyw gyda'i gilydd yn dilyn ysgariad oherwydd costau byw cynyddol.

Darllenwch fwy >

Rhaglen Rhyddid

Mae ein Rhaglen Rhyddid yn parhau ar fore dydd Mawrth yn ein Swyddfa Allgymorth! Mae'r ychydig sesiynau nesaf fel a ganlyn:

Darllenwch fwy >

Llwyddiant gyda Stondin Marchnad WEB

Cafodd menywod WEB lwyddiant ysgubol gyda'u stondin ar Farchnad Llanelli!

Darllenwch fwy >

Dioddefwyr Cam-drin Domestig wedi Methu gan yr Heddlu

Mae heddluoedd ar draws y DU wedi siomi dioddefwyr cam-drin domestig wrth iddynt israddio'r risgiau sy'n wynebu dioddefwyr.

Darllenwch fwy >

Ar ôl 30 mlynedd o gam-drin domestig, mae gwraig yn cysylltu â Chymorth i Fenywod

Ar ôl 30 mlynedd o gam-drin domestig corfforol a geiriol, mae menyw wedi dod ymlaen a siarad â Chymorth i Fenywod.

Darllenwch fwy >

Ffigurau cam-drin domestig a throseddau rhyw ar gynnydd yn achosion y CPS

Mae 10fed adroddiad y CPS ar drais yn erbyn menywod a merched (VAWG) yn dangos cynnydd yn nifer yr achosion o gam-drin domestig sy'n cael eu dilyn.

Darllenwch fwy >