Llwyddiant gyda Stondin Marchnad WEB

Gwahoddwyd yr 8 menyw o'r Merched sy'n Archwilio Busnes i gael stondin ar Farchnad Awyr Agored Llanelli i gael profiad busnes gwerthfawr. Gwnaeth y merched eitemau ar thema Nadolig amrywiol â llaw gan gynnwys cynfasau, addurniadau ffelt , bagiau lafant a bagiau melys. Roedd y diwrnod cyfan yn llwyddiant mawr, er gwaethaf awr o law cenllifol! Roedd gennym werth £180 o werthiannau, a chodwyd bron i £20 mewn rhoddion gan bobl sy'n mynd heibio. Roedd pawb wedi mwynhau'r diwrnod yn fawr iawn ac yn teimlo fel eu bod wedi dysgu llawer o gymryd rhan.

Hoffai tîm WEB ddiolch yn fawr i Amanda ym Marchnad Llanelli am roi'r lle stondin ac am ei chefnogaeth.

Mae sylwadau ar gau.

Rhannwch y dudalen hon: