Cystadleuaeth Nadolig *Cyhoeddi canlyniadau*

Yn dilyn llwyddiant ein cystadleuaeth thema Rhuban Gwyn, lansiwyd ein Cystadleuaeth Nadolig. Teitl tebyg sy'n berthnasol i'r gystadleuaeth hon, ond gyda thema Nadoligaidd!

'Beth mae'r Nadolig yn ei olygu i mi?'

Bu'r gystadleuaeth hon yn boblogaidd iawn ymysg plant o bob oed!

Dan 10 oed – Gwobr 1af

Tynnodd Arwen, 7, ei theulu wrth fwrdd y Nadolig ar gyfer y cofnod buddugol hwn

Dan 10 oed – 2il Wobr

Tynnodd Caitlyn, 8, ei hun gyda Iesu

Dan 10 oed – 3ydd Gwobr

Fe wnaeth Ellie, 9, ddylunio cardiau Nadolig a gafodd eu hanfon at deulu a ffrindiau.

10-17 – Gwobr 1af

Neges ystyrlon iawn gan Ocean, 11

10-17 – 2il Wobr

Yma, mae Tyler, 13, yn ysgrifennu am 'beth mae'r Nadolig yn ei olygu i mi'

10-17 – 3ydd Gwobr

Cyflwynwyd y cofnod hwn gan Anniemay

Mae sylwadau ar gau.

Rhannwch y dudalen hon: