Cynllunio Diogelwch

Paratowch strategaeth frys os ydych yn dychwelyd i sefyllfa sy'n cam-drin:

 • Gwybod ble mae'r ffôn agosaf.
 • Gwybod ble y gellir ceisio lloches / llety diogel.
 • Gwnewch restr o rifau argyfwng a rhifau pwysig eraill – cadwch nhw yn eich ffôn symudol.
 • Arbedwch arian ar gyfer tocynnau bws neu dacsis.
 • Cael set ychwanegol o allweddi i'ch cartref a'ch car.
 • Paciwch argyfwng – cymerwch ddigon o ddillad, gan gynnwys gwisgoedd ysgol a hoff eiddo'r plant (lle bo'n briodol). Rhowch y bag mewn lle diogel neu ei roi i ffrind neu berthynas y gallwch ymddiried ynddo.
 • Cynlluniwch lwybr dianc allan o'ch cartref, dysgwch hyn i'ch plant.
 • Ystyriwch pryd mae'n well gadael. Mae'n bwysig ceisio mynd â'r plant i gyd
 • Cadwch ddogfennau pwysig gyda'i gilydd e.e. llyfrau budd-daliadau, cardiau meddygol, tystysgrifau, llyfrau banc, gorchmynion cyfreithiol, ac ati.
 • Cadwch nodyn o feddyginiaethau hanfodol y teulu a bydd cyflenwad ar gael ar unwaith.

Paratowch strategaeth gadael os ydych yn gadael sefyllfa ddifrïol:

 • Os yw'n bosibl, gadewch pan nad yw'r camdriniwr o gwmpas.
 • Ewch â'r plant i gyd a rhai o hoff eiddo pob plentyn (lle bo'n briodol).
 • Cymryd eiddo personol, budd-dal, banc a dogfennau cyfreithiol.
 • Dewch â meddyginiaethau teuluol hanfodol.

Cofiwch os bydd argyfwng ffoniwch 999

 

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gadw'n ddiogel ac ar gyfer cynlluniau diogelwch i blant, ewch i wefan Safe Lives.

Rhannwch y dudalen hon: