Cyrsiau Achrededig Ar Gael

Dysgu dan Arweiniad

Rydym yn awr yn cynnig cyrsiau Dysgu dan Arweiniad am ddim i fenywod cyflogedig sy’n gweithio neu’n byw yn Sir Gaerfyrddin, Caerffili, Sir Benfro neu Blaenau Gwent (naill ai yn hunangyflogedig, ar gontract sero-awr, rhan-/llawn-amser, neu ar seibiant). Gellir cwblhau’r rheini gartref yn amser eich hun.

Y cyrsiau a chymwysterau Agored Cymru achrededig yr ydym yn cynnig dan Ddysgu dan Arweiniad ydy’r canlynol:

 • Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Lefel 2 Llawn Gymhwyster
 • Iechyd Meddwl, Lles & Phwysau Lefel 2 Llawn Gymhwyster
 • Diogeli Lefel 2 Llawn Gymhwyster
 • Gwasanaeth i Gwsmeriaid Lefel 2 Llawn Gymhwyster
 • Gwirfoddoli ac Ymrwymiad Cymunedol Cymhwyster Llawn
 • Ymwybyddiaeth Trais Domestig Lefel 1 Uned Unigol

Rydym yn gweithio’n galed i ychwanegu mwy o unedau yn fuan!

Ceir adnoddau hyfforddi eu darparu wrth gofrestru ar gyfer cwrs. Bydd cymorth tiwtor unigol ar gael (er nid yw’n angenrheidiol) trwy ein rhaglen Dysgu dan Arweiniad. Rhaid ymrwymo 10/15 awr ar gyfer unrhyw gwrs, dros gyfnod o 4 wythnos. Bydd tiwtorialau ar gael pryd y mae’n gyfleus, yn ystod y diwrnod, noswaith neu ar y penwythnos. Mae’r cyrsiau’n hwyl, yn addysgiadol iawn, wedi’u hachredu, ac yn parhau i fod yn rhad ac am ddim dan gymhwystra’r rhaglen LIMITLESS.

Lawrlwythwch hysbyslenni Dysgu dan Arweiniad y rhaglen LIMITLESS yma.

Cysylltwch â ni yma os ddymunwch mwy o wybodaeth.

Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol

 • Ymwybyddiaeth Camdriniaeth Ddomestig: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. PS11CY002
 • Deall Effeithiau Camdriniaeth Ddomestig ar Blant: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. PS22CY028
 • CAAR (Cynhadledd Amlasiantaeth Asesiad Risg) (MARAC): Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. PS22CY025
 • Deall Perthnasau: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. PA92CY031

Gofal Cymdeithasol

 • Diogelu: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. PT12CY100
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. GA72CY004

Hyder a Sgiliau Rhyngbersonol

 • Datblygu Hyder Personol a Hunanymwybyddiaeth: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. HB12CY060
 • Rheolaeth Dicter a Gwrthdrawiad: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. HB32CY013
 • Sgiliau Meddwl: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel Mynediad 3, 2 credyd. HB1E3CY032
 • Sgiliau Rhyngbersonol: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 1 a Lefel 2, 3 credyd. HB72CY012

Addysg

 • Hyfforddi’r Hyfforddwr: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. GB72CY039

Plant a Phobl Ifainc

 • ‘Playwork’: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd PT42CY006

Gwirfoddoli

 • Gwirfoddoli ac Ymrwymiad Gymunedol: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd.  PR32CY002

Hamdden a Ffordd o Fyw 

 • Ffyrdd o Fyw Iachus: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 1, 2 credyd.  PA91CY015
 • Iechyd Meddwl a Lles: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2. 2 credyd. PA92CY03
 • Gweithio fel Tîm: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. AF42CY008
 • Deall Effeithiau Alcohol: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig. Lefel 2, 3 credyd. PA92CY028
 • Deallusrwydd Emosiynol: Rhan Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. HB12CY073
 • Datblygiad Sgiliau Personol trwy Weithgareddau Corfforol: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel Mynediad 3, 3 credyd.  MA22CY004
 • Sgiliau Yoga: Agored Cymru achrededig: Level 1, 2 credits.  HB31CY012
 • Mentora Cyfoedion: Agored Cymru achrededig: Lefel 1 a Lefel 2, 2 credyd. GB71CY010

Amgylchedd

 • Ymwybyddiaeth Amgylcheddol: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. QA12CY005

Arian a Chyllidebu

 • Bwyta’n Iach ar Gyllideb:  Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. PA92CY007

Adwerthiant

 • Gwasanaeth i Gwsmeriaid: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lfvel 2, 3 credyd. BA32CY009

Swyddfeydd a Busnes

 • Marchnata: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd.  BA12WN003
 • Llythrennedd Gwybodaeth: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. HC72CY131

Entrepreneuriaeth

 • Cynllunio Gweithgaredd Menter: Rhan Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. AE82CY010
 • Gweithredu Gweithgaredd Menter: Rhan Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. AE82CY012
 • Cyfranogi Mewn Gweithgaredd Menter: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. AE82CY011
 • Archwilio Entrepreneuriaeth: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. AE82CY013

Technoleg Gwybodaeth

 • Gweithio’n Iachus wrth Ddefnyddio TGCh:  Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. CP12CY010
 • Defnyddio TGCh: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. CP12CY012
 • Defnyddio Ebyst: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. CR32CY001

Hanes a Diwylliant

 • I ddilyn

Ffeministiaeth

 •  I ddilyn

Law and Legal 

 • Y System Gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. EC12CY001
 • Paratoi i Ddyfod yn Aelod o Fwrdd: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 4 credyd. AF62CY006
 • Digartrefedd a Lloches: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. HD62CY005

Astudiaethau

 • Portffolio Gyrfa Bersonol: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. HC12CY015

Amrywiol

 • Codi Arian: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. BA12CY006
 • Rheolaeth Arian Personol: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. HE12CY001
 • Datblygiad Sgiliau Personol: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. MA22CY004
 • MAB (Menywod yn Archwilio Busnes) (WEB):  –8 wythnos, ac yn cynnwys 2 gymhwyster
 • Y Raglen Rhyddid: – bob Dydd Mawrth
 • Pecyn Offer Adferiad:  bob Dydd Mawrth

YN DOD YN FUAN

 • Theori Ffeministiaeth a Chamdriniaeth Ddomestig: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 3, 3 credyd. PS23CY024
 • Archwilio Cyfleoedd Bychain Busnes: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 6 credyd. AE42CY003
 • CREFFTIAU: Datblygu syniadau celf a chrefft. Agored Cymru achrededig: Lefel 2: 6 credyd. JA82CY004
 • Cyfathrebu yn y Gweithle: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. AF32CY007
 • Cyfathrebu Effeithiol yn y Gweithle: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. AF32CY006
 • Ymwybyddiaeth Trawsrhywiol: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. FB22CY008
 • Profiad Gwaith: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig. Lefel 2, 3 credyd. HC42CY004
 • Deall Camdriniaeth Ddomestig a Gwasanaethau Perthnasol: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. PS23CY021
 • Tlodi a Phlant yng Nghymru: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. PR22CY005
 • Sgiliau Pentantrwydd: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. HB62CY056
 • Sgiliau Gwytnwch: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig. Lefel 2, 2 credyd. HB12CY056
 • Gwneud Penderfyniadau: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. AF72CY004
 • Sgiliau Datrys Problem:  Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. AF72CY003
 • Pendantrwydd a Gwneud Penderfyniadau: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. HB22CY004
 • Profiad Gwaith: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. HC42CY004
 • Iechyd a Diogelwch o Fewn Amgylchedd Gwaith: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. PL52CY008
 • Agweddau Cymdeithasol a Chyfreithiol Diogelwch Personol: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. HB12CY061
 • Pobl Ifainc o Fewn y System Cyfiawnder Troseddol: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. EE52CY037
 • Rheolaeth Amser a Chynlluniau Gweithredu: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. AF22CY007
 • Datblygiad Sgiliau: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig. Lefel 2, 3 credyd. HB12CY059
 • Sgiliau Trafodaeth: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. HB72CY010
 • Meddwl yn Gritigol: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. HB12CY055
 • Taenlennu Gwaith: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 1, 3 credyd. CP31CY009
 • Ysgrifennu Ffeithiol: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd.  KC42WE002
 • Sefydliadau Busnes: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. AA32WN002
 • Cymdeithaseg Trosedd a Gwyriad: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. EE22WN002
 • Personél y Gyfraith: Yr Alwedigaeth Cyfreithiol a Barnwriaeth: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. EC12CY009
 • Diwylliant Cymru: Daearyddiaeth a Phobl Cymru: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. FM32CY001
 • Diwylliant Cymru: Traddodiadau ac Arferion Cymru: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. FM32CY001
 • Sgiliau Cyflwyniad Llafar: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. KB32WN003
 • Datblygu Sgiliau TGCh: Prosesu Geiriau: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. CQ12CY011
 • Cwblhau Prosiect a/neu Aseiniad: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. HC71CY040
 • Cyflwyniad Prosiect Ymchwil: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 6 credits. HD22CY010
 • Defnyddio Ebyst: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 1, 1 credyd. CR31WN601
 • Ysgrifennu Creadigol am Bleser: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. KC32CY011
 • Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i Ddarparu Gwasanaethau i Gwsmeriaid: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. AY72CY014
 • Cyflwyniad i’r Rhyngrhwyd: Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. CK22WN005
 • Darganfod, Dewis a Defnyddio Gwybodaeth wrth Ddefnyddio TGCh: Rhan-Gymhwyster, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. HD22CY022
 • Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Byd-Eang: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd.  EA62CY005
 • Twristiaeth yng Nghymru: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. NK12CY013
 • Amser Hamdden yng Nghymru: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd.  NL12CY001
 • Cerddoriaeth a Chantorion Cymru: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. FB12CY012
 • Gweithio i Safonau Arferion Da: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. VD62CY001
 • Sgiliau a Gwybodaeth Cyfwelydd y Cyfryngau: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. KB22CY006
 • Cysylltu gyda’r Cyfryngau: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. KB22CY007
 • Ysgrifennu Erthyglau ar Gyfer y Cyfryngau: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. KB22CY009
 • Sgiliau a Gwybodaeth Ymgyrchu: Cymhwyster Llawn, Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. PR32CY011

Cymwysterau Lefel 3

 • Dyfarniad Lefel 3 Agored Cymru mewn Datblygiad Cymunedol: 9 credyd. 600/3307/1
 • Dyfarniad Lefel 3 Agored Cymru mewn Rheoli Cynlluniau Chwarae’r Gwyliau yng Nghymru: 4 credyd. 601/7832/2
 • Dyfarniad Lefel 3 Agored Cymru mewn Arsylwad Arferion Addysgu: 2 credyd. 601/4603/5
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Deall Egwyddorion ac Arferion Dysgu a Datblygiad: 6 credyd. 601/2304/7
 • Dyfarniad Lefel 3 Agored Cymru mewn Gweithio gyda Rhieni a Gofalwyr i Ddatblygu Sgiliau Rhiant: 12 credyd. C00/1226/7

Share this page: