WEB (Menywod yn Archwilio Busines)

Cafwyd WEB ei dylunio i ysbrydoli menywod i sefydlu busnesau eu hunain. Mae WEB yn cynnig cymorth teilwredig, wedi’i ysgrifennu gan Threshold ar gyfer darpariaeth i fenywod yn unig, wedi’i danategu gan ddau gymhwyster Agored Cymru.

Mae WEB wedi’i dylunio i ysbrydoli pob menyw i sefydlu busnes ei hunan, gan gynnwys y rheini sy’n wynebu rhwystrau hunangyflogaeth. Mae WEB yn rhaglen gefnogaeth deilwredig ac ymarferol, wedi’i ysgrifennu yn benodol gan Threshold ar gyfer darpariaeth i fenywod yn unig, wedi’i danategu gan ddau gymhwyster Agored Cymru, ac ar gael ar amrediad o lefelau.

Mae hyfforddiant entrepreneuriaeth WEB yn galluogi menywod i archwilio opsiynau hunangyflogaeth; i gymryd rhan mewn digwyddiad busnes bychan; i ennill sgiliau newydd ac i wella hunanhyder, cymhelliant a sgiliau gweithio fel tîm.

Bydd cyfle gan fenywod i ennill dau gymhwyster Agored Cymru ac un achrediad mewn sgiliau busnes ac entrepreneuriaeth. Maent ar gael ar amrediad o lefelau.

Cefnogir menywod sydd yn ddeheu i sefydlu busnes eu hunain gan raglen ymarferol, sy’n cynnig cyfle unigryw i fenywod i geisio gwerthu eu cynnyrch neu wasanaeth.

Dylinir y cwrs er mwyn rhoi cefndir i fenywod ynglŷn â sut i redeg busnes, ac i agor drysau newydd i hunangyflogaeth, i ennill cymwysterau, ac i wneud hyn i gyd o fewn amgylchedd ymarferol a hwyl.

Mae’r cwrs yn rhedeg dros 8 wythnos, un diwrnod yr wythnos, ac yn cynnwys adnoddau dysgu ar-lein.

 

Share this page: