WISH (Hwb Cymorth Integredig i Fenywod)

Mae WISH yn cynnig pecynnau cymorth unigol sydd wedi’u teilwra i feithrin hyder, hunan-barch a hunan-gymhelliant. Mae WISH yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau sy’n agored i bob menyw, waeth beth fo’u cefndir, anghenion neu allu mewn ystod eang o feysydd academaidd gwahanol. Lle y gall menywod gael mynediad at gyfleoedd i dyfu. Mae WISH yn hyblyg, yn gyfannol, yn ymatebol i anghenion unigol ac yn cael ei wneud mewn partneriaeth a? menywod; a’u galluogi i fynd i’r afael a? nodau, dyheadau ond rhwystrau hefyd.

Share this page: