WEB (Menywod yn Archwilio Busines)

Mae WEB wedi’i gynllunio i ysbrydoli menywod i sefydlu eu busnesau eu hunain. Mae WEB yn cynnig cymorth sydd wedi’i deilwra ac sydd wedi’i lunio’n unswydd gan Threshold i fenywod yn unig, gyda chymwysterau Agored Cymru yn sail i’r cyfan.

Share this page: