Hysbyslenni LIMITLESS

Lawrlwythwch hysbyslenni Dysgu dan Arweiniad y rhaglen LIMITLESS o’r tudalen yma.

Ariennir LIMITLESS gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) dan Flaenoriaeth 2, Sgiliau ar gyfer Twf: AMCAN PENODOL 4. Mae’n rhaglen cymorth addysgiadol ar gyfer menywod dros 18 oed sy’n gweithio neu’n byw o fewn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Caerffili neu Blaenau Gwent. Rhaid i fenywod fod yn gyflogedig, naill ai’n llawn amser, yn rhan amser, ar gontract sero-awr neu’n hunangyflogedig.

 

Share this page: