Cyrsiau Achrededig Ar Gael

CYRSIAU

Ar gael ar hyn o bryd yng Nghaerffili, Sir Gaerfyrddin a Blaenau Gwent

(Yn dod y flwyddyn nesaf i Sir Benfro a Torfaen)

I siarad ag aelod o’r tîm am y cyrsiau hyn ffoniwch 01554 700650 a gofynnwch am Layla, Odette, Louise neu Debbie neu ebostiwch

Llanelli: Layla – LLucas@Threshold-das.org.uk Odette – OAnsell@Threshold-Das.org.uk neu

Caerffili / Blaenau Gwent Louise – LDaniells@Threshold-das.org.uk neu DWilliams@Threshold-Das.org.uk

Camdriniaeth Ddomestig a Thrais Rhywiol

 • Ymwybyddiaeth Camdriniaeth Ddomestig: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. PS11CY002
 • Deall Effeithiau Camdriniaeth Ddomestig ar Blant: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd . PS22CY028
 • MARAC: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. PS22CY025
 • Deall Perthnasau: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credit. PA92CY031

Gofal Cymdeithasol

 • Gwarchod: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 2. 1 credyd. PT12CY100
 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. GA72CY004

Hyder a Sgiliau Rhyngbersonol

 • Datblygu Hyder Personol a Hunanymwybyddiaeth: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. HB12CY060.
 • Rheolaeth Dicter & Gwrthdrawiad: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. HB32CY013.
 • Sgiliau Meddwl: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig. Lefel Mynediad 3, 2 credyd. HB1E3CY032.
 • Sgiliau Rhyngbersonol: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 1 a Lefel 2, 3 credyd. HB72CY012.

Addysg

 • Hyfforddi’r Hyfforddwr. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. GB72CY039.

Plant a Phobl Ifainc

 • Playwork: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. PT42CY006.

Gwirfoddoli

 • Gwirfoddoli ac Ymgysylltiad Cymunedol: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. PR32CY002.

Hamdden a Ffordd o Fyw

 • Ffyrdd o Fyw Iachus: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 1, 2 credyd. PA91CY015
 • Iechyd Meddwl a Lles: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. PA92CY030.
 • Gweithio fel Tîm: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. AF42CY008.
 • Deall Effeithiau Alcohol: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. PA92CY028
 • Cuddwybodaeth Emosiynol: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 2 credyd. HB12CY073
 • Datblygiad Sgiliau Personol Trwy Weithgaredd Corfforol: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel Mynediad 3, 3 credyd. MA22CY004.
 • Sgiliau Yoga: Agored Cymru achrededig: Lefel 1, 2 credyd. HB31CY012.
 • Mentora Cyfoedion: Agored Cymru achrededig. Lefel 1 a 2, 2 credyd. GB71CY010.

Amgylchedd

 • Ymwybyddiaeth Amgylcheddol: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. QA12CY005.

Arian a Chyllidebu

 • Bwyta’n Iach ar Gyllideb: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. PA92CY007

Adwerthu

 • Gwasanaethau Cwsmer: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. BA32CY009.

Swyddfa a Busnes

 • Marchnata: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. BA12WN003
 • Llythrennedd Gwybodaeth: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. HC72CY131

Entrepreneuriaeth

 • Cynllunio Gweithgaredd Menter: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. AE82CY010
 • Rhedeg Gweithgaredd Menter: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 1 credyd. AE82CY012
 • Cymryd Rhan mewn Gweithgaredd Menter: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. AE82CY011.
 • Archwilio Entrepreneuriaeth: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. AE82CY013

Technoleg Gwybodaeth

 • Gweithio’n Iach wrth Ddefnyddio TGCh: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: CP12CY010
 • Defnyddio TGCh: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. CP12CY012.
 • Defnyddio Ebyst: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 1 credyd. CR32CY001

Hanes a Diwylliant

 • I Ddilyn

Ffeministiaeth

 • I Ddilyn

Y Gyfraith

 • Y System Gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. EC12CY001
 • Paratoi i ddyfod yn Aelod o Fwrdd: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 4 credyd. AF62CY006
 • Digartrefedd a Thai: Agored Cymru achrededig. Lefel 2, 3 credyd. HD62CY005

Astudio

 • Portffolio Gyrfa Bersonol: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. HC12CY015

Amrywiol

 • Codi Arian: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. BA12CY006
 • Rheolaeth Ariannol Bersonol: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. HE12CY001
 • Datblygiad Sgiliau Personol: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. MA22CY004
 • WEB – 8 wythnos yn dechrau ar y 3ydd o Orffennaf 2019 – gan gynnwys dau Gymhwyster Agored Cymru
 • Y Rhaglen Freedom – bob Dydd Mawrth
 • Pecyn Cymorth Adferiad – bob Dydd Mawrth

Yn Dod yn Fuan

 • Theori Ffeministaidd A Chamdriniaeth Ddomestig: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 3, 3 credit. PS23CY024
 • Ymchwilio Cyfle Busnes Bychan: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 6 credyd. AE42CY003
 • CREFFTAU: Datblygu Syniadau Celf a Chrefft. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 6 credyd. JA82CY004
 • Cyfathrebu yn y Gweithle: Rhan-Gymhwyster. Lefel 2, 2 credyd. AF32CY007
 • Cyfathrebu Effeithlon yn y Gweithle: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. AF32CY006
 • Ymwybyddiaeth Drawsrywiol: Rhan-Gymhwyster. Lefel 2, 2 credyd. FB22CY008
 • Profiad Gwaith: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 3 credyd. HC42CY004
 • Deall Camdriniaeth Ddomestig a’r Gwasanaethau Perthnasol: Agored Cymru achrededig: Lefel 2, 2 credyd. PS23CY021
 • Tlodi Ymysg Plant yng Nghymru: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 2 credyd. PR22CY005
 • Sgiliau Pendantrwydd: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 1 credyd. HB62CY056
 • Sgiliau Gwytnwch: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 2 credyd. HB12CY056
 • Gwneud Penderfyniadau: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 1 credyd. AF72CY004
 • Sgiliau Datrys Problemau: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 2 credyd. AF72CY003
 • Pendantrwydd a Gwneud Penderfyniadau: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. HB22CY004.
 • Profiad Gwaith: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. HC42CY004
 • Iechyd a Diogelwch mewn Amgylchedd Gwaith: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. PL52CY008
 • Agweddau Cymdeithasol a Chyfreithiol Diogelwch Personol: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 1 credyd. HB12CY061
 • Pobl Ifainc mewn System Cyfiawnder Troseddol: Rhan-Gymhwytster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 2 credyd. EE52CY037.
 • Rheoli Amser a Chynllunio Gweithredu: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 2 credyd, AF22CY007
 • Datblygiad Sgiliau: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. HB12CY059
 • Sgiliau Trafodaeth: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 1 credyd. HB72CY010
 • Meddwl yn Gritigol: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 2 credyd. HB12CY055
 • Taenlenni Gwaith: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig, Lefel 1, 3 credyd. CP31CY009
 • Ysgrifennu Ffeithiol: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 2 credyd. KC42WE002
 • Mudiadau Busnes: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. AA32WN002
 • Cymdeithaseg Trosedd a Gwyriant: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. EE22WN002
 • Personél y Gyfraith: Galwedigaeth y Gyfraith a’r Farnwriaeth. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. EC12CY009
 • Diwylliant Cymraeg: Daearyddiaeth y Cymry: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 2 credyd. FM32CY001
 • Diwylliant Cymraeg: Traddodiadau a Chwsmeriaid y Cymry: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 2 credyd. FM32CY001
 • Sgiliau Cyflwyniadau Llafar: Cymhwyster Llawn. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. KB32WN003
 • Datblygu Sgiliau TGCh: Prosesu Geiriau. Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 1 credyd. CQ12CY011
 • Cwblhau Prosiect a/neu Aseiniad: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. HC71CY040
 • Cyflwyniad Prosiect Ymchwil: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 6 credyd. HD22CY010
 • Defnyddio Ebyst: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 1, 1 credyd. CR31WN601
 • Ysgrifennu Creadigol ar gyfer Pleser: Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. KC32CY011
 • Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i Ddarparu Gwasanaethau Cwsmer: Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd, AY72CY014
 • Cyflwyniad i’r We: Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 3 credyd. CK22WN005
 • Darganfod, Dewis a Defnyddio Gwybodaeth wrth Ddefnyddio TGCh: Rhan-Gymhwyster. Agored Cymru achrededig, Lefel 2, 2 credyd. HD22CY022
 • Datblygiad Cynaliadwy a Diansyddiaeth Byd-Eang: Cymhwyster Llawn. Lefel 2, 3 credyd. EA62CY005
 • Twristiaeth yng Nghymru: Cymhwyster Llawn. Lefel 2, 3 credyd. NK12CY013.
 • Amser Hamdden yng Nghymru: Cymhwyster Llawn. Lefel 2, 3 credyd. NL12CY001
 • Cerddoriaeth a Cherddorion Cymru: Cymhwyster Llawn. Lefel 2, 3 credyd. FB12CY012
 • Gweithio i Safonau Arferion Da: Cymhwyster Llawn. Lefel 2, 3 credyd. VD62CY001
 • Sgiliau a Gwybodaeth Cyfwelydd Cyfryngau: Cymhwyster Llawn. Lefel 2, 3 credyd. KB22CY006.
 • Cysylltu â’r Cyfryngau: Cymhwyster Llawn. Lefel 2, 3 credyd. KB22CY007
 • Llunio Erthyglau ar gyfer y Cyfryngau: Cymhwyster Llawn. Lefel 2, 3 credyd. KB22CY009
 • Sgiliau a Gwybodaeth Ymgyrchu: Cymhwyster Llawn. Lefel 2, 3 credyd. PR32CY011

Cymwysterau Lefel 3

 • Dyfarniad Agored Cymru Lefel 3 mewn Datblygiad Cymunedol: 9 credyd. 600/3307/1
 • Dyfarniad Agored Cymru Lefel 3 mewn Rheoli Cynlluniau Chwarae trwy’r Gwyliau yng Nghymru: 4 credyd. 601/7832/2
 • Dyfarniad Agored Cymru Lefel 3 mewn Arsylwi Ymarferiad Addysgu: 2 credyd. 601/4603/5
 • Dyfarniad Agored Cymru Lefel 3 mewn Deall Egwyddorion ac Ymarferiadau Dysgu a Datblygu: 6 credyd. 601/2304/7
 • Dyfarniad Agored Cymru Lefel 3 mewn Gweithio gyda Rhieni a Gofalwyr i Ddatblygu Sgiliau Magu Plant: 12 credyd. C00/1226/7

Share this page: