Cymhwyster Limitless Newydd Ar Gyfer Gwirfoddolwyr

Cymhwyster Lefel 2 a Lefel 3 a gynlluniwyd i ddarparu sgiliau i ddysgwyr i gynnig cefnogaeth ddiogel ac effeithiol wrth ymgymryd ag ymyriadau mewn sefyllfaoedd cymorth, gan gynnwys cam-drin domestig a thrais rhywiol. Mae’r cymhwyster yn cydnabod amrywiaeth o rolau yn y sector cam-drin domestig. Er bod yna sgiliau a gwybodaeth sylfaenol sy’n gyffredin i bawb, mae pob ro?l ag anghenion arbenigol. Bydd y cymhwyster yn galluogi dysgwyr i ddatblygu eu sgiliau mewn ffordd hyblyg a hylaw, a fydd yn cynnwys dysgu ar-lein. Bydd y Dyfarniad a’r Dyfarniad Estynedig yn cael eu hachredu gan Agored Cymru.

Share this page: