Cefndir Limitless

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bedair blynedd yn ôl, mewn cyfarfod tîm, cytunwyd bod angen i Threshold ddod o hyd i ffordd o gynnig cymorth a diogelwch i fenywod yn ogystal â chanfod ffordd o gynnig cyfleoedd iddynt droi eu bywydau o gwmpas. Roeddem yn gweld mwy a mwy o fenywod yn dod nôl i Threshold – rhai â drwgweithredwyr honedig gwahanol, rhai wedi bod mewn lloches fel plant, ond erbyn hyn yn ddioddefwyr/goroeswyr oedd angen cymorth, ac eraill yn chwilio am gyfleoedd hyfforddi ystyrlon i’w helpu i symud ymlaen gyda’u bywydau.

Yn 2013, lansiwyd cangen addysgol Threshold DAS. Mae Threshold DAS yn ffodus iawn bod gennym nifer o gontractau Addysgol a Chyflogadwyedd ar hyn o bryd sy’n cefnogi’r rhai sy’n ddi-waith ac yn economaidd anweithgar, serch hynny, gwelwyd bod yna lawer o fenywod oedd eisiau buyingcelebrexmeds.com cael mynediad i’n cyrsiau ddim yn gymwys, oherwydd eu bod yn gweithio neu ar gontract dim oriau.

A dyna sut dechreuodd LIMITLESS ……………

LANSIO

Bydd LIMITLESS yn cael ei lansio ym mis Mai 2019 ar ôl cyfnod o saith mis o sefydlogi. Bydd LIMITLESS yn cymryd atgyfeiriadau ar unwaith, ond ni fydd y cyrsiau’n dechrau tan 1af Mai 2019. Fel man cychwyn, e-bostiwch LIMITLESS@Threshold-Das.org.uk os oes gennych ddiddordeb ymuno â’n rhestr bostio neu os hoffech fwy o fanylion.

Mae LIMITLESS yn rhaglen gymorth addysgol sy’n cael ei hariannu gan GronfaGymdeithasol Ewrop o dan Flaenoriaeth 2, Sgiliau Twf Cymru: Amcan Penodol 4

Mae menywod 18 oed a throsodd, sy’n gweithio, yn hunangyflogedig neu ar gontract dim oriau yn gymwys. Rhaid i fenywod fod yn byw neu’n gweithio yn Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro, Caerffili, Torfaen neu Flaenau Gwent.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Share this page: